Porto de Ribadeo

XESTOR

R.C. Náutico de Ribadeo

CONTACTO

Muelle de Porcillán s/n
27700 Ribadeo - LUGO
Telf. +34 982 120 428
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.cnribadeo.com

CARTAS NÁUTICAS: 4071, 407 IHM - Coordenadas: 43º 43’ 5’’, 7º 21’ 3’’

DERROTERO

APROXIMACIÓN DE DÍA
Debe realizarse tendo a Illa Pancha (onde se atopa o Faro de Ribadeo) a 1 milla e ao 186º, momento no cal poderemos trazar a enfilación Punta Castrelius - Punta Castropol (Rv=170º). Unha vez esteamos na oposición Faro Ribadeo - Punta da Cruz poñemos rumbo á Punta Arroxo (Rv=140º) ata entrar na oposición Punta da Cruz– Peirao de García (do propio Club Náutico). A partir dese momento navegaremos ao 205º ata pasar entre o 3º e 4º piar (contando do LE ao O) da Ponte dos Santos, que une Asturias con Lugo e, unha vez superado éste, rumbo ao espigón que protexe o Club Náutico.

APROXIMACIÓN DE NOITE
Teremos en conta o balizamento. Aproximándonos desde Asturias deixaremos por babor a luz do faro de Tapia (GpD(2 1)B 19s 24m, 18M). Desde Galicia posicionarémonos coa axuda do faro de San Cibrao (Gpd(5) R 20s 41m 20M). Situados na oposición faro de Ribadeo (Gpd(3 1)B 20s 28m 21M) e Punta da Cruz (Gpd(4)R 11s 18m 7M) poderemos buscar a 1ª enfi lación luminosa, a da Punta de Arroxo, que nos traza o Rv: 140º (Anterior IsoR 20m 5M e posterior a 228m da anterior OcR 4s). A 2ª enfilación, no peirao de Porcillán, traza o Rv: 205º para pasar entre os piares da ponte. A luz anterior é do tipo RpR 0,6s 10m 3M e a posterior, a 177,7m da anterior, OcR 2s 20m 3M). Os piares 3º e 4º da Ponte dos Santos (por donde pasamos) están balizados: babor GpD(4)R 11s 10m 4M e estribor GdD(2)V 7s 10m 4M.

COMUNICACIÓNS E ACCESOS

Aeroporto máis proximo: Alvedro (A Coruña) a 137 km, tlf. +34 981 187 200. Lavacolla (Santiago) a 178 km, tlf. +34 981 547 501. Podemos chegar a esta vila pola estrada N-634 atravesando a Ponte dos Santos ou pola estrada N-640 dende Lugo. Quen decida chegar ao municipio no tren da costa debe saber que hai apeaderos en Esteiro e Os Castros, ademais das estacións de Rinlo, Ribadeo e Vegadeo.
Estación de Ribadeo. FEVE Tlf. +34 982 128 689.

TURISMO

A Ría de Ribadeo, divisoria entre Galicia e Asturias, está dominada polo porto que lle da nome. Este porto pesqueiro e deportivo está situado nunha das cidades máis bonitas de Mariña Lucense. As súas edificacións (o Pazo dos Ibáñez - fundadores Sargadelos-,dos irmáns Moreno, o Mosteiro de Santa Clara, etc.) son visitas ineludibles. Nos arredores atopamos praias de area belísimas, como a Praia Catedrais, que recibe ese nome pola caprichosa forma en que o mar e o vento esculpìron a pedra facendo que algunhas das súas paredes parezan arcos das igrexas. Na dársena deportiva atópase o Club Náutico que organiza regatas de vela latina, moi arraigadas a zona.

CARACTERÍSTICAS

Amarres: 622
Bocana: 170 m.

 

Información Agua Electricidad Aparcamiento Botiquín Estación Meteorológica Taller Combustible Tránsitos Cámaras Recogida Basuras Recogida Aceites Aguas Residuales Vigilancia VHF  Duchas Aseos Restaurante Hielo  Grúas Rampa Varada Escuela Vela Escuela Buceo Club Náutico Oficinas 

Intecmar

Cetmar